Dla uzyskania certyfikatu wydawanego przez Polski Instytut Budownictwa Pasywnego, potwierdzającego spełnienie kryteriów budownictwa pasywnego, należy spełnić następujące warunki:

  • roczne zapotrzebowanie na energię cieplną nie może przekraczać 15 kWh/(m²/rok),
  • zużycie energii pierwotnej to maksymalnie 120 kWh/(m²/rok) (łącznie dla CO, CWU, oświetlenia i urządzeń AGD),
  • szczelność przegród budowlanych na przenikanie powietrza – współczynnik krotności wymian przy różnicy ciśnienia równiej 50 Pa powinien wynosić n50 < 0,6 1/h (PIBP, podobnie jak inne tego typu instytucje w pozostałych krajach UE, bazuje na standardach niemieckich, zdefiniowanych przez Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt).

architekt gdynia architekt wnętrz gdańsk