Proces projektowania, wykonania i certyfikacji budynku pasywnego:

 • koncepcja,
 • wstępne obliczenia PHPP (Passive House Design Packet – pakiet do projektowania budynków pasywnych),
 • projektowanie: kształtowanie detali, dobór materiałów,
 • obliczanie mostków, projektowanie instalacji,
 • obliczenia PHPP,
 • weryfikacja obliczeń i projektu w PIBP (Polski Instytut Budownictwa Pasywnego),
 • realizacja obiektu,
 • wstępna próba ciśnieniowa,
 • roboty wykończeniowe,
 • ostateczna próba ciśnieniowa,
 • certyfikacja przez PIBP.

Program PHPP został opracowany w Instytucie Budynków Pasywnych w Darmstad, w Niemczech. Obliczenia uzyskane w tym programie są podstawą do certyfikowania budynków pasywnych.